Sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana u 2024. godini – Omišalj

Općina Omišalj u 2024. godini pokreće program sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana, usmjeren na poticanje energetske tranzicije i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Ova inicijativa odražava opredjeljenje Općine prema održivom razvoju i energetskoj učinkovitosti.

Kriteriji i uvjeti sufinanciranja

Općina će sufinancirati troškove nabave i ugradnje sustava i opreme za fotonaponske elektrane na krovovima, pod sljedećim uvjetima:

 • Maksimalna snaga elektrane: do 30 kW.
 • Prihvatljivi troškovi: nabava materijala, opreme i radovi na ugradnji sustava sukladno projektnoj dokumentaciji.
 • Neprihvatljivi troškovi: ne uključuju se troškovi obnove krova, sanacije zgrade, rabljenog materijala, opreme, ni nadogradnje postojeće elektrane.
 • Vrijeme nastanka troška: od 1. siječnja do 10. prosinca 2024.

Kategorije i iznosi sufinanciranja

Općina će sufinancirati:

 • 1.000,00 EUR za elektrane do 5 kW.
 • 2.000,00 EUR za elektrane od 5,01 do 11 kW.
 • 2.500,00 EUR za elektrane od 11,01 do 30 kW.

Pravo na sufinanciranje

Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti fizičke osobe koje su (su)vlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade u Općini Omišalj, hrvatski državljani, s prijavljenim prebivalištem u istoj i bez nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Proces prijava i realizacija projekta

 • Javni poziv: Raspisuje se na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine.
 • Potrebna dokumentacija: Osobna iskaznica, fotografije, zemljišnoknjižni izvadak, projektna dokumentacija, dokaz o legalnosti zgrade, elektroenergetska suglasnost, ponuda izvođača radova, izjava o osiguranju sredstava, potvrda o nepostojanju duga, suglasnost suvlasnika.
 • Ugovor o dodjeli sredstava: Regulira međusobna prava i obveze.
 • Isplata sredstava: Izvršava se po nabavi materijala i okončanju radova, temeljem dostavljenog zahtjeva za isplatu.

Ova Odluka stupila je na snagu 1. siječnja 2024. godine, čime je Omišalj pružio priliku svojim stanovnicima da prijeđu na obnovljivu energiju, smanje emisije stakleničkih plinova i doprinesu energetskoj neovisnosti. Ovim programom Općina Omišalj ne samo da potiče energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora, već i poboljšava kvalitetu života svojih stanovnika.

Comments are closed

Povezane vijesti

Copyright ©2024

Izrada i hosting - Smart-Pixel.hr